Thailand RUBI Training

          ในปัจจุบันนี้ เทรนการตกแต่งบ้าน มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม ผู้บริโภค ซึ่งล้วนมีความแตกต่างไปตาม Life style ของแต่ละคน
ซึ่งในแต่ละ Trend ของบ้าน กระเบื้องยังคงเป็นส่วนประกอบหลักที่มีเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นขนาดกระเบื้อง ชนิดของกระเบื้องและ
ความหนา ซึ่งล้วนถูกพัฒนาให้มีความโดดเด่น ตอบรับกับ Trend ที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคอยู่เสมอ ดังนั้นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่
ใช้ในการตัดกระเบื้อง จึงต้องมีการพัฒนา และ เดินหน้าเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของกระเบื้องอยู่เสมอ

          RUBI THAILAND จึงมีการอบรม และพัฒนา ด้านสินค้าให้แก่ทีมงาน และ ทีม Professional Technician อยู่เสมอ

SHARE

Other News

ร่วมกิจกรรม ROADSHOW กับร้านค้าตัวแทนประเทศเขมร ( KIMRA CONSTRUCTION MART)

โครงการสำหรับร้านค้าตัวแทนประเทศเขมร ชื่อร้านค้า ( KIMRA CONSTRUCTION MART) ที่เป็น HUB ใหญ่ในการกระจายสินค้า ทางร้านได้จัดกิจกรรม ROADSHOW RUBI TILE CUTTER ได้เรียนเชิญ ลูกค้าทั้ง สถาปนิก, ผู้รับเหมา,และช่างปูกระเบื้อง มาเข้าร่วมงาน

RUBI TOP TO TOP

SCG HOMEMART BAAN CHANG

RUBI Truck The Park land

ต้นกำเนิด RUBI Truck จุดเปลี่ยนในการนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องมือในการปูกระเบื้อง

© 2019 RubiThailand Copyright Reserved.