งานสถาปนิก 61

          งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน  ภายใต้แนวคิด Beyond Ordinary
ไม่ธรรมดา ซึ่ง RUBI เป็นอีกหนึ่งในเทคโนโลยีเครื่องตัดและอุปกรณ์ในการปูกระเบื้อง ซึ่งมีนวัตกรรมที่โดดเด่น ก้าวล้ำไม่ธรรมดา
เพื่อรองรับความต้องการสิ่งใหม่ๆในการเลือกใช้และติดตั้งกระเบื้อง

SHARE

ข่าวอื่นๆ

Architect forum 2019

ประมวลภาพ งานแฟร์ สถาปนิก ครั้งที่ 2 ปี 2562

RUBI Technician Training

อบรมสาธิตวิธีการใช้งาน ระบบการปูกระเบื้อใหญ่

RUBI Truck TTS Engineering

ต้นกำเนิด RUBI Truck จุดเปลี่ยนในการนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องมือในการปูกระเบื้อง

© 2020 RubiThailand Copyright Reserved.