Fixzy Technician Training

          ในปัจจุบันนี้ เทรนการตกแต่งบ้าน มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม ผู้บริโภค ซึ่งล้วนมีความแตกต่างไปตาม Life style ของแต่ละคน
ซึ่งในแต่ละ Trend ของบ้านกระเบื้องยังคงเป็นส่วนประกอบหลักที่มีเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นขนาดกระเบื้อง ชนิดของกระเบื้องและ
ความหนา ซึ่งล้วนถูกพัฒนาให้มีความโดดเด่น ตอบรับกับ Trend ที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคอยู่เสมอ ดังนั้นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้
ในการตัดกระเบื้อง จึงต้องมีการพัฒนา และ เดินหน้าเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของกระเบื้อง RUBI Thailand จึงมีการอบรมช่าง
มืออาชีพ จาก Fixzy ซึ่งยังคงรักษามาตรฐานของช่างให้ดียิ่งๆขึ้นไป

SHARE

ข่าวอื่นๆ

พัฒนางานให้เป็น ... "สุดยอดช่าง"

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การแข่งขันในปัจจุบันนั้น มีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตลาดงานฝีมือช่าง ตลาดงานเฉพาะทาง หรือ สายงานอาชีพต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันทั้งด้าน ฝีมือ ความชำนาญ หรือแม้แต่เรื่องของราคาค่าจ้าง

การจัดงานอบรมและแข่งขันปูกระเบื้องที่ สสป.ลาว วันที่ 23-26 ต.ค. 62

สาธิตการใช้งาน และ อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เกี่ยวกับ วิธีการใช้งานที่ถูกต้องแบบมืออาชีพ

หัวปั่นซีเมนต์ไฟฟ้า รุ่น รูบีมิกซ์ 9 บีแอล

จะดีไหม ถ้าจะเปลี่ยนการผสมซีเมนต์ สำหรับงานก่อ งานเท งานฉาบ หรือ งานกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องให้สะดวกสบาย รวดเร็ว เพื่อเก็บแรงไว้ใช้กับการทำงานอย่างเต็มที่ และยังช่วยในการผสมในปริมาณที่พอเหมาะพอดีกับการใช้งาน ในแต่ละครั้ง โดยที่ไม่ต้องกังวลว่า หากผสมไม่พอใช้แล้วจะต้องมาเสียแรงเสียเวลามาผสมกันใหม่

© 2020 RubiThailand Copyright Reserved.