Thailand RUBI Training

          ในปัจจุบันนี้ เทรนการตกแต่งบ้าน มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม ผู้บริโภค ซึ่งล้วนมีความแตกต่างไปตาม Life style ของแต่ละคน
ซึ่งในแต่ละ Trend ของบ้าน กระเบื้องยังคงเป็นส่วนประกอบหลักที่มีเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นขนาดกระเบื้อง ชนิดของกระเบื้องและ
ความหนา ซึ่งล้วนถูกพัฒนาให้มีความโดดเด่น ตอบรับกับ Trend ที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคอยู่เสมอ ดังนั้นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่
ใช้ในการตัดกระเบื้อง จึงต้องมีการพัฒนา และ เดินหน้าเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของกระเบื้องอยู่เสมอ

          RUBI THAILAND จึงมีการอบรม และพัฒนา ด้านสินค้าให้แก่ทีมงาน และ ทีม Professional Technician อยู่เสมอ

SHARE

ข่าวอื่นๆ

สาธิตเครื่องตัดกระเบื้องและอุปกรณ์ปูกระเบื้อง บริษัท วิศวภัทร์ หน่วยงาน ไลฟ์ วัลเลย์

ภาพบรรยากาศสาธิตเครื่องตัดกระเบื้อง และอุปกรณ์ประกอบการปูกระเบื้อง RUBI แก่ผู้รับเหมาและวิศวกร บ.วิศวภัทร์ หน่วยงานไลฟ์ วัลเลย์ พหลโยธิน 22

Architect forum 2019

ประมวลภาพ งานแฟร์ สถาปนิก ครั้งที่ 2 ปี 2562

RUBI Truck TTS Engineering

รถ RUBI Truck ได้กำเนิดมาจากความพยายามที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการอธิบายและสาธิตสินค้าให้กับช่าง ผู้รับเหมา วิศวกร ตามไซท์งานต่างๆในแต่ละพื้นที่ โดยได้รวบรวมเทคโนโลยีด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปูกระเบื้องมาไว้ที่เดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดภาระและเวลาในการเดินทางไปชมสินค้าที่โชว์รูม และยังมีความพร้อมในการสาธิต วิธีการใช้งาน รายละเอียดสินค้าต่างๆ

© 2020 RubiThailand Copyright Reserved.