KKRB-51915

ประกับล็อคใบตัดกระเบื้อง

รายละเอียดสินค้า

สำหรับล็อคใบตัดกระเบื้องในการตัดเข้ามุม 45 องศา
อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับหน้างานที่มีการตัด
เข้ามุม 45 องศา เป็นจำนวนมาก
แชร์

© 2019 RubiThailand Copyright Reserved.