ศูยน์ฝึกอบรมและพัฒนาช่างฝีมือบุญถาวรเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศการอบรม การติดตั้งกระเบื้องแผ่นใหญ่ ครั้งที่ 2 โดยศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาช่างฝีมือ
บุญถาวร เชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาช่างฝีมือ
บุญถาวร เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 โดยทางทีมจระเข้ และรูบี ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการร่วมอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้แก่ช่างฝีมือบุญถาวร

 

 
 
 
 
 
 

SHARE

Other News

RUBI Truck โรงหล่อแผ่นคอนกรีต (บจก.พีซีเอ็ม)

ต้นกำเนิด RUBI Truck จุดเปลี่ยนในการนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องมือในการปูกระเบื้อง

Architect Expo 2018

งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

การจัดงานอบรมและแข่งขันปูกระเบื้องที่ สสป.ลาว วันที่ 23-26 ต.ค. 62

สาธิตการใช้งาน และ อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เกี่ยวกับ วิธีการใช้งานที่ถูกต้องแบบมืออาชีพ

© 2022 RubiThailand Copyright Reserved.