KKRB-54993

TABLE EXTENSION

Product Detail

สำหรับช่วยรองกระเบื้องขนาดใหญ่กว่าฐานตัวเครื่อง
และช่วยป้องกันไม่ให้ฐานของตัวเครื่องเกิดการโครงเคลง
*สำหรับเครื่องไฟฟ้า รุ่น DV, DC*
SHARE

© 2022 RubiThailand Copyright Reserved.