Germans Boada, S.A.,RUBI ก่อตั้งขึ้นในปี 1951 โดยพี่น้อง Boada ซึ่งได้คิดค้นเครื่องตัดกระเบื้อง
ชิ้นแรกและได้ตั้งชื่อเครื่องมือนี้ว่า “รูบี” ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้บริษัทได้พัฒนาการออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการตัดและวางกระเบื้องมาจนถึงปัจจุบันนี้
    จวบจนวันนี้ S.A. Boada ถือเป็นบริษัทระดับโลกซึ่งปัจจุบันนี้มีสาขาในประเทศต่างๆกว่า 100 ประเทศ และยังคงขยายเครือข่ายสาขาไปยังบริษัทคู่ค้าทั่วโลกอีกด้วย
    สำนักงานใหญ่ของกลุ่มตั้งอยู่ในเขตรูบี (Rubi) ใกล้กับเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ส่วนศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการขนส่งสินค้าตั้งอยู่ในเขต Santa Oliva ( Tarrangona ) ซึ่งมีอาณาเขตใหญ่ถึง 20,000 ตารางเมตร มีศูนย์กลางการผลิตและการขนส่ง รวมถึงคลังสินค้าระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดในการจัดการสั่งซื้อจากทั่วโลกด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพรวมกับการจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสม ทำให้สามารถรองรับตลาดใหญ่ที่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน จึงตอบสนองความต้องการในปัจจุบันของช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ ทั่วโลกได้เป็นอย่างดี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

    Germans Boada เป็นบริษัทครอบครัวสัญชาติสเปน ซึ่งก่อตั้งในปี 1951 ที่ปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งอุดมการณ์และหลักการทำงานเดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท เรามุ่งมั่นทำงานหนักทุกวันเพื่อรักษามรดกทางธุรกิจของเราในปัจจุบันและการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน
    Germans Boada S.A. ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านก่อสร้าง รวมทั้งการออกแบบ การผลิต และตลาดเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตเครื่องมือและเครื่องจักรในการการตัด ยึด เซรามิคและวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
    ปัจจุบัน บริษัทได้ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทผู้นำตลาดด้านเทคโนโลยีการออกแบบ การผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการตัดเซรามิค เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบของการใช้งาน ซึ่งเรามุ่งหวังการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการต้องการและความเชื่อมั่นในองค์การของเราทั้งจากลูกค้าและผู้ร่วมธุรกิจทั่วโลก

ค่านิยมองค์กร

    ค่านิยมองค์กร หลักของเรา คือ ความเป็นเลิศ ในทุกสิ่งที่เราทำ ความเป็นเลิศของเราถูกกำหนด โดยประสบการณ์ ความรู้ทางวิชาชีพ มาตรฐานระดับสูงสำหรับตัวเองและผู้อื่น การมุ่งเน้นที่รายระเอียดในการทำงาน ความยืดหยุ่นในการทำงาน และการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าที่แท้จริงในสิ่งที่เราทำ
    ความเคารพ ต่อเพื่อนร่วมงานของเรา และร่วมมือร่วมใจเป็นอีกหนึ่งของค่านิยมที่พื้นฐานของเรา เราส่งเสริมเรื่องการให้ความความไว้วางใจและการซื่อตรงซึ่งกันและกัน การรู้จักถ่อมตน การเรียนรู้จากความผิดพลาด การขอความช่วยเหลือเมื่อใดก็ตามที่จำเป็น การตระหนักถึงข้อจำกัดของเราเอง และการแก้ปัญหาที่มีศักยภาพของเราที่ช่วยให้เราสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ใกล้ชิดและมีชีวิตชีวามากขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างศักยภาพของบุคลากรและทีมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ความรักในงานที่ทำ เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นทำงาน ทัศนคติที่ดีต่องาน ความเชื่อมั่นในการตัดสินใจต่างๆ
ดังนั้น หากบุคลาการมีความเชื่อพื้นฐานเหล่านี้ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

© 2021 RubiThailand Copyright Reserved.