อุปกรณ์ปรับระดับกระเบื้อง ควิก

อุปกรณ์ปรับระดับกระเบื้อง ควิก

อุปกรณ์ปรับระดับกระเบื้อง เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ ที่จะ ลดปัญหา กระเบื้องไม่ได้ระดับ ขอบกระเบื้องไม่เสมอกัน เมื่อต้องปูกระเบื้องขนาดใหญ่-ใหญ่มาก ด้วยอุปกรณ์ เพียง 3 ชิ้น กับวิธีการง่าย ๆ

© 2021 RubiThailand Copyright Reserved.