ผู้นำเทคโนโลยีด้านการตัดกระเบื้อง

   "รูบี" เป็นผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์คุณภาพด้านเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับการตัดกระเบื้อง ตกแต่ง บำรุงรักษา และทำความสะอาดเซรามิค
 
    "รูบี" พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานด้านการก่อสร้าง ด้วยเทคนิคการใช้งานได้อย่างมืออาชีพเพื่องานที่สมบูรณ์แบบ

    "รูบี" ยังเน้น การเข้าถึง กลุ่มลูกค้า ทั้งด้านการ การบริการรับประกันสินค้า การสนับสนุนอย่างกว้างขวางกับช่องทางการจัดจำหน่าย การฝึกอบรมการ
ขาย การสาธิตการใช้งานในสถานที่จริง งานแสดงสินค้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการสื่อสารผ่านเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ในช่องทางบนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของ “รูบี” เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแท้จริง
   
นอกเหนือจากความสำเร็จของผลิตภัณฑ์แล้ว “รูบี” คือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและผู้ใช้งานมืออาชีพทั่วโลก ซึ่งถือว่า “รูบี” เป็นสินค้าที่รับประกันคุณภาพโดยฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายเทคนิค
    นอกจากนี้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ “รูบี” เป็นไปตามเงื่อนไขของการออกแบบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกายศาสตร์ และการเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงองค์ประกอบของวัสดุของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย (รีไซเคิล)

© 2022 RubiThailand Copyright Reserved.