ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) บริษัท เค เซอรา จำกัด


                                                                 ประกาศความเป็นส่วนตัว
                                                     (Privacy Notice)
                                                 บริษัท เค เซอรา จำกัด                       RUBI Thailand ภายใต้การดำเนินงานจาก บริษัท  เค เซอรา จำกัด  แจ้งประกาศความเป็น
ส่วนตัวสำหรับลูกค้าเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต

                       โดยมีวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  เพื่อนำไปใช้และ/หรือเปิดเผยภายใต้
วัตถุประสงค์และโดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามที่ปรากฏในประกาศ  (เอกสารประกาศระบุอยู่ใน เมนูช่วยเหลือ)
หากบริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นนอก
เหนือจากที่ปรากฏในประกาศนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรือ
แจ้งให้ทราบถึง
                       วัตถุประสงค์ใหม่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง รวมถึงบริษัทจะขอความยินยอมจากท่าน
ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องได้รับความยินยอม
ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


 

SHARE

ข่าวอื่นๆ

หัวปั่นซีเมนต์ไฟฟ้า รุ่น รูบีมิกซ์ 9 บีแอล

จะดีไหม ถ้าจะเปลี่ยนการผสมซีเมนต์ สำหรับงานก่อ งานเท งานฉาบ หรือ งานกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องให้สะดวกสบาย รวดเร็ว เพื่อเก็บแรงไว้ใช้กับการทำงานอย่างเต็มที่ และยังช่วยในการผสมในปริมาณที่พอเหมาะพอดีกับการใช้งาน ในแต่ละครั้ง โดยที่ไม่ต้องกังวลว่า หากผสมไม่พอใช้แล้วจะต้องมาเสียแรงเสียเวลามาผสมกันใหม่

Fixzy Technician Training

สัมมนาอบรมเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการตัดกระเบื้อง ที่จำเป็นต้องรองรับความเปลี่ยนแปลงไปตาม Trend ในการเลือกกระเบื้องของผู้บริโภค

WorldSkills Kazan 2019

ภาพการแข่งขัน ฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 (WorldSkills Kazan 2019)

© 2022 RubiThailand Copyright Reserved.