Architect forum 2019

ทางแบรนด์รูบี  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าชม และแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ร่วมกันในงานสภาสถาปนิก'19 หรืองาน ACT Forum'19
ที่ผ่านมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของท่านต่อไป แล้วพบกันใหม่
   

   
 
 

SHARE

ข่าวอื่นๆ

การจัดงานอบรมและแข่งขันปูกระเบื้องที่ สสป.ลาว วันที่ 23-26 ต.ค. 62

สาธิตการใช้งาน และ อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เกี่ยวกับ วิธีการใช้งานที่ถูกต้องแบบมืออาชีพ

"มั่นใจ....กระเบื้องแบบไหนก็ปูได้"

กิจกรรม Workshop แข่งขันการปูกระเบื้อง กับบุญถาวร สาขาเชียงใหม่

การแข่งขันฝีมือแรงงานเยาวชนนานาชาติ

จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (WorldSkills Thailand 2020) โดยแข่งขันระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2563

© 2021 RubiThailand Copyright Reserved.