ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) บริษัท เค เซอรา จำกัด


                                                                 ประกาศความเป็นส่วนตัว
                                                     (Privacy Notice)
                                                 บริษัท เค เซอรา จำกัด                       RUBI Thailand ภายใต้การดำเนินงานจาก บริษัท  เค เซอรา จำกัด  แจ้งประกาศความเป็น
ส่วนตัวสำหรับลูกค้าเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต

                       โดยมีวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  เพื่อนำไปใช้และ/หรือเปิดเผยภายใต้
วัตถุประสงค์และโดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามที่ปรากฏในประกาศ  (เอกสารประกาศระบุอยู่ใน เมนูช่วยเหลือ)
หากบริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นนอก
เหนือจากที่ปรากฏในประกาศนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรือ
แจ้งให้ทราบถึง
                       วัตถุประสงค์ใหม่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง รวมถึงบริษัทจะขอความยินยอมจากท่าน
ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องได้รับความยินยอม
ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


 

SHARE

ข่าวอื่นๆ

ร่วมกิจกรรม ROADSHOW กับร้านค้าตัวแทนประเทศเขมร ( KIMRA CONSTRUCTION MART)

โครงการสำหรับร้านค้าตัวแทนประเทศเขมร ชื่อร้านค้า ( KIMRA CONSTRUCTION MART) ที่เป็น HUB ใหญ่ในการกระจายสินค้า ทางร้านได้จัดกิจกรรม ROADSHOW RUBI TILE CUTTER ได้เรียนเชิญ ลูกค้าทั้ง สถาปนิก, ผู้รับเหมา,และช่างปูกระเบื้อง มาเข้าร่วมงาน

ช่างปูกระเบื้อง ก็มีมาตรฐานรองรับ

ทุกวันนี้ ประเทศไทยมีช่างปูกระเบื้องพื้นและผนังมากมาย ซึ่งล้วนมีความสามารถ และมีทักษะการปูกระเบื้องได้มากหลากหลายขนาด แต่ทราบหรือไม่

พิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จระเข้ อะคาเดมี่

ในปัจจุบัน เทรนด์ การปูกระเบื้องขนาดใหญ่เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น แต่ยังขาดช่างฝีมือ

© 2022 RubiThailand Copyright Reserved.