Fixzy Technician Training

          ในปัจจุบันนี้ เทรนการตกแต่งบ้าน มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม ผู้บริโภค ซึ่งล้วนมีความแตกต่างไปตาม Life style ของแต่ละคน
ซึ่งในแต่ละ Trend ของบ้านกระเบื้องยังคงเป็นส่วนประกอบหลักที่มีเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นขนาดกระเบื้อง ชนิดของกระเบื้องและ
ความหนา ซึ่งล้วนถูกพัฒนาให้มีความโดดเด่น ตอบรับกับ Trend ที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคอยู่เสมอ ดังนั้นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้
ในการตัดกระเบื้อง จึงต้องมีการพัฒนา และ เดินหน้าเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของกระเบื้อง RUBI Thailand จึงมีการอบรมช่าง
มืออาชีพ จาก Fixzy ซึ่งยังคงรักษามาตรฐานของช่างให้ดียิ่งๆขึ้นไป

SHARE

ข่าวอื่นๆ

สาธิตเครื่องตัดกระเบื้องและอุปกรณ์ปูกระเบื้อง บริษัท วิศวภัทร์ หน่วยงาน ไลฟ์ วัลเลย์

ภาพบรรยากาศสาธิตเครื่องตัดกระเบื้อง และอุปกรณ์ประกอบการปูกระเบื้อง RUBI แก่ผู้รับเหมาและวิศวกร บ.วิศวภัทร์ หน่วยงานไลฟ์ วัลเลย์ พหลโยธิน 22

สนับสนุนของรางวัล การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (ระดับภาค)

เนื่องด้วยงาน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (ระดับภาค) จะเริ่มการแข่งขันวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565 ณ สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางบริษัทจระเข้ และ รูบี จึงร่วมสนับสนุนของรางวัลแก่ผู้แข่งขันในการแข่งขันครั้งที่ 29 (ระดับภาค)

การจัดงานอบรมและแข่งขันปูกระเบื้องที่ สสป.ลาว วันที่ 23-26 ต.ค. 62

สาธิตการใช้งาน และ อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เกี่ยวกับ วิธีการใช้งานที่ถูกต้องแบบมืออาชีพ

© 2022 RubiThailand Copyright Reserved.