Modern Trade RUBI Training

          ในปัจจุบันนี้ เทรนการตกแต่งบ้าน มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม ผู้บริโภค ซึ่งล้วนมีความแตกต่างไปตาม Life style ของแต่ละคน
ซึ่งในแต่ละ Trend ของบ้าน กระเบื้องยังคงเป็นส่วนประกอบหลักที่มีเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นขนาดกระเบื้อง ชนิดของกระเบื้องและ
ความหนา ซึ่งล้วนถูกพัฒนาให้มีความโดดเด่น ตอบรับกับ Trend ที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคอยู่เสมอ ดังนั้นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่
ใช้ในการตัดกระเบื้อง จึงต้องมีการพัฒนา และ เดินหน้าเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของกระเบื้องอยู่เสมอ

          RUBI THAILAND จึงมีการอบรม และพัฒนา ด้านสินค้าให้แก่ทีมงาน ทีม Professional Technician และ พนักงานขายในแต่
ละช่องทางจัดจำหน่าย

SHARE

ข่าวอื่นๆ

RUBI Truck TTS Engineering

รถ RUBI Truck ได้กำเนิดมาจากความพยายามที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการอธิบายและสาธิตสินค้าให้กับช่าง ผู้รับเหมา วิศวกร ตามไซท์งานต่างๆในแต่ละพื้นที่ โดยได้รวบรวมเทคโนโลยีด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปูกระเบื้องมาไว้ที่เดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดภาระและเวลาในการเดินทางไปชมสินค้าที่โชว์รูม และยังมีความพร้อมในการสาธิต วิธีการใช้งาน รายละเอียดสินค้าต่างๆ

RUBI Truck โรงหล่อแผ่นคอนกรีต (บจก.พีซีเอ็ม)

ต้นกำเนิด RUBI Truck จุดเปลี่ยนในการนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องมือในการปูกระเบื้อง

ร่วมกิจกรรม ROADSHOW กับร้านค้าตัวแทนประเทศเขมร ( KIMRA CONSTRUCTION MART)

โครงการสำหรับร้านค้าตัวแทนประเทศเขมร ชื่อร้านค้า ( KIMRA CONSTRUCTION MART) ที่เป็น HUB ใหญ่ในการกระจายสินค้า ทางร้านได้จัดกิจกรรม ROADSHOW RUBI TILE CUTTER ได้เรียนเชิญ ลูกค้าทั้ง สถาปนิก, ผู้รับเหมา,และช่างปูกระเบื้อง มาเข้าร่วมงาน

© 2020 RubiThailand Copyright Reserved.