RUBI TOP TO TOP

          RUBI TOP TO TOP  โครงการสำหรับร้านค้าตัวแทนแต่ละภูมิภาค เพื่อเป็น HUB ใหญ่ในการกระจายสินค้า จัดอบรม
และกิจกรรมสิทธิพิเศษต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับลูกค้าทุกระดับได้อย่างทั่วถึง

SHARE

ข่าวอื่นๆ

Architect forum 2019

ประมวลภาพ งานแฟร์ สถาปนิก ครั้งที่ 2 ปี 2562

ตัด/เซาะ/เข้ามุม กระเบื้องใหญ่ยังไง ให้รอยตัดขอบกระเบื้องเนี๊ยบคล้ายเหมือนออกจากโรงงาน ?

หลายท่านคงรู้กันอยู่แล้วว่า การปูกระเบื้องใหญ่ ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่ต้องอาศัย ความเนี๊ยบ ความชำนาญ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามุมองศาของกระเบื้องรวมถึงความเสมอกันของระดับกระเบื้อง

หัวปั่นซีเมนต์ไฟฟ้า รุ่น รูบีมิกซ์ 9 บีแอล

จะดีไหม ถ้าจะเปลี่ยนการผสมซีเมนต์ สำหรับงานก่อ งานเท งานฉาบ หรือ งานกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องให้สะดวกสบาย รวดเร็ว เพื่อเก็บแรงไว้ใช้กับการทำงานอย่างเต็มที่ และยังช่วยในการผสมในปริมาณที่พอเหมาะพอดีกับการใช้งาน ในแต่ละครั้ง โดยที่ไม่ต้องกังวลว่า หากผสมไม่พอใช้แล้วจะต้องมาเสียแรงเสียเวลามาผสมกันใหม่

© 2021 RubiThailand Copyright Reserved.