Workshop มั่นใจ...กระเบื้องแบบไหนก็ปูได้ ที่ บุญถาวร พัทยา

          ทนการเรียกร้องไม่ไหว เลยต้องจัดรอบเพิ่ม กับกิจกรรม การ Workshop มั่นใจ...กระเบื้องแบบไหนก็ปูได้ ที่บุญถาวร พัทยา
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รูบี ยังคงมีการออกบูธแสดงสินค้า สาธิตอุปกรณ์เครื่องตัดกระเบื้องในรุ่นต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะความ
สามารถให้แก่ ช่างปูกระเบื้อง อย่างต่อเนื่อง ทำให้การปูกระเบื้องใหญ่ง่ายขึ้นและสามารถส่งมอบงานได้รวดเร็วขึ้น และมั่นใจได้เลยว่า
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง อีกทั้งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ความรู้ ตลอดทั้งกิจกรรมเลยครับ

 

SHARE

ข่าวอื่นๆ

Thailand RUBI Training

สัมมนาอบรมเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการตัดกระเบื่อง ที่จำเป็นต้องรองรับความเปลี่ยนแปลงไปตาม Trend ในการเลือกกระเบื้องของผู้บริโภค

งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค

บุญถาวร ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่ให้พื้นในการจัดงานให้เยาวชนไทยได้แสดงฝีมือ เพื่อค้นหาผู้เป็นเลิศด้านทักษะฝีมือแรงงานสู่เวทีระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติ

การจัดงานอบรมและแข่งขันปูกระเบื้องที่ สสป.ลาว วันที่ 23-26 ต.ค. 62

สาธิตการใช้งาน และ อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เกี่ยวกับ วิธีการใช้งานที่ถูกต้องแบบมืออาชีพ

© 2021 RubiThailand Copyright Reserved.