KKRB-66940

เครื่องขูดร่องยาแนวไฟฟ้า รุ่น รูบีสเครปเปอร์ - 250

รายละเอียดสินค้า

สำหรับขูดยาแนวที่เป็นซีเมนต์เก่าออก โดยลดความเสียหาย
ของกระเบื้องจากการขูดได้อย่างรวดเร็ว ลดฝุ่น เหมาะสำหรับ
ขนาดร่องยาแนว 1.5 มม. และ 3 มม. (มีขนาดใบขูดให้เลือก
เปลี่ยน โดยซื้อเพิ่ม 1.5 / 2 / 3 / 4 มม.) ช่วยประหยัดแรงและ
เวลาในการขูดร่องยาแนวซีเมนต์เก่าออกได้
1 ชุดประกอบด้วย
- เครื่องขูดยาแนวไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
- ใบขูดยาแนวขนาด 1.5 มม. จำนวน 1 ใบ
- ใบขูดยาแนวขนาด 3 มม. จำนวน 1 ใบ
- ถ่านคาร์บอนสำรอง จำนวน 1 คู่
 
ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง ซม.)  32 x 10.5 x 26
น้ำหนักสินค้า (กก.) 2.252
 
 
แชร์

© 2021 RubiThailand Copyright Reserved.